top of page

Produkter

Isolerte rullporter, sikkerhetsklasse RC3

Et moderne, helautomatisk portsystem, robust og enkel konstruksjon. Sikkerhet med motorlåser som automatisk låser porten i lukket posisjon. 

Ved strømbrudd kan portens låser åpnes og portblad heves, dette kun på sikker side.

Industri Leddport, sikkerhetsklasse RC4

Sikkerhetsklassifisert leddporter, RC3/RC4 – den riktige løsningen der det er behov for en godt isolert og sikker port. Optimal løsning for sikring av bygg og verdier. 80mm tykke paneler forsterket innvendig med stålplater. Tilpasset låsesystem og løftesikring. 

Porten leveres med beslag og skinnesystem tilpasset stedlig forhold enten det er lav overhøyde eller mulighet for vertikal føring. Porten kan leveres med vinduer i flere varianter og materiale.

Branngardin EI60/EI120

Branngardin med brannklasse EI60 og EI120

Branngardinene tilpasses kundens ønsker, leveres i bredde inntil 10 meter og høyde inntil  10 meter.

Styringsenhet med og uten batteri back-up, inngang for alarmsignal og røykføler. Mulighet for tilkobling av varsellys og lyd. Nødåpningsbryter der det er nødvendig. Integrert rørmotor eller utenpå montert motor for større branngardiner, begge varianter lukker ved egen vekt.

Kan monteres utvendig. Mer info på 

https://www.simon-protec.com/

Brannklassifisert leddport EI60 iht EN 1634-1 Røyktestet Sa,Sm200 iht EN 1634-3

80mm portpaneler bestående av stålramme bekledd med 15mm brannplater med et yttersjikt av 0,63mm stålplater i std RAL. Valgfri RAL kan leveres. Portpaneler kledd med galvaniserte plater er og et alternativ denne porten kan leveres med. Porten har tre motoralternativer som leveres med styreskap forberedt for eksterne åpneimpulser, inngang for alarmsignal og sikkerhet som fotocelle, lysgardin og klemlist. Meget godt egnet der det setters krav til en sikker løsning hvor det ikke er sideplass.

Porten leveres med tre beslagstyper, standard, høytløft og vertikalbeslag.

Brannrulleport inntil EI120 iht EN 1624-1 Røyktestet Sa20,Sm200 iht EN 1634-3

60mm portprofiler bestående av stål fylt med spesial brannisolasjon med et yttersjikt av 0,8mm stålplater i std RAL. Valgfri RAL kan leveres. Portpaneler kledd med galvaniserte, rustfritt og syrefaste profiler er og et alternativ denne porten kan leveres med. Porten har to motoralternativer som leveres med styreskap forberedt for eksterne åpneimpulser, inngang for alarmsignal og sikkerhet som fotocelle, lysgardin og klemlist. Meget godt egnet der det setters krav til en sikker løsning der det ikke er sideplass eller mulighet for montering innover taket.

Branngardin

Vi leverer klassifiserte branngardiner i brannklasse E30 til EI120 , dette er løsningen der det er lite plass over lysåpning og på siden hvor det er behov for en pålitelig sikring mot flamme og røykspredning. Porten leveres på mål tilpasset lysåpning. Leveres med styreskap og integrert batteri back-up.

Brannskyveport

Brannskyveport med brannklasse EI60 til EI240. Denne løsningen er optimal det åpning i brannskillevegg normalt er åpen, dersom alarm blir utløst slipper magnet porten, porten lukker med lodd montert i fremkant eller bakkant.

Porten kan og leveres med motor der det er behov for dette.

Portautomatikk

Vi leverer og alt av automatikk for leddporter, grinder, bommer og dører. Radiomottakere, håndsendere, fotoceller, magnetslynger, radar. Vi fører og et system som kan kobles opp mot brikke i kjøretøyets vindu, håndkontroll/sender eller mobiltelefon.

Garasjeporter

Kvalitetsporter med et stort utvalg av standard farger og panelutførelser. Portene leveres i størrelser tilpasset lysåpningen i din garasje, kan leveres med glass, integrert gangdør og portautomatikk, porten tilpasses dine behov.

Vi utfører montering og service.

Branndører, sikkerhetsdører og lyddører 

Klassisfiserte brann og sikkerhetsdører. Brannklasse EI30 til EI/A120 og innbruddsklasse inntil SS-EN 1627 RC 5. Dører for utvendig og innvendig bruk. 

Klassifiserte lyddører i stål og tre med lydklasse 30dB til 50dB. Dørene kan og leveres forsterket der ekstra sikkerhet kreves.

Hurtigporter

Hurtigporter for innvendig og utvendig bruk, ta kontakt for mer info.

Tilfluktsrom

Kontroll, vedlikehold og service av tilfluktsrom

iht gjeldende forskrifter.

Forskriftene finner du her:

http://www.sivilforsvaret.no/Tilfluktsrom/Forskrifter#

Portservice

Vi utfører vedlikehold, service og reparasjon av alle typer industri og garasjeporter. Ved serviceavtale gir vi hjelp på dagen.

bottom of page