Sikrer as sikrer as sikrer as sikrer as sikrer as brannport brannporter brannporter branndører branndører branndør tilfluktsrom tilfluktsrom tilfluktsrom
RULLEPORT-BRANNGARDIN-LEDDPORT-DØRER

sikrer.no    [email protected]

Flomsikker dør utviklet for flomutsatte områder.

  • Benyttes som inngangsdør, kjellerdør, dør til garasje, dør til lager og der det er viktig å holde vannet ute.
  • Hele døren kan stå under vann. 
  • Sertifisert isoleringsverdi, Ud 1,5 W/m2K
  • Døren kan leveres i bredde inntil 1210mm og høyde inntil 2300mm
  • Er og meget godt egnet mot innbrudd. Leveres med sikkerhetsklasse inntil RC3

Flomsikker garasjeport utviklet for flomutsatte områder.
  • Garasjeport lukket = 99.9% av flomvannet holdes utenfor garasjen
  • Med porthøyde på 2500mm er lekkasjen minimert ved vannstand inntil 1600mm utenfor port 
  • Sikrer dermed verdier som ofte lagres i garasje
  • Portens konstruksjon sørger for god sikkerhet mot innbrudd.

Flomsikker vil si at det i løpet av 24 timer, kan det via dørens konstruksjon trenge igjennom maks 240 liter vann. Dette er da testet med rent vann. Under flom er vannet ofte veldig urent, urenheten vil hjelpe med å gjøre konstruksjonen tettere og da bidra til å slippe inn mindre mengde vann.

Ta kontakt for informasjon og tilbud.